Когато желаете римските  щори да  са плътно по прозорите Ви и в същото време да можете да ползвате максимално отваряемите си части – изберете МЕХАНИЗЪМ ПО ДОГРАМАТА. Той е компактен и надстърча минимално от  дограмата – ок. 2 см. -  това позволява широко отваряне. Изработва се за всяко крило ( неотваряема част) отделен. Управлението е с гладък шнур и блокиращ механизъм. Подходящ за размери до 150 см. ширина.

Ако този продукт липсва в нашия Е-МАГАЗИН, моля свържете се с нас, за да направите поръчка!